วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

หน่อยที่ 1 เข้าสู้บทเรียน

 หน่วยที่ 1

1. เข้าสู้บทเรียน

   1.1 คู่มือโปรแกรม

         - วิดีโอช่วยสอน 1 

   1.2 การวิธีการสมัคร  www.animaker.com

          ตัวอย่างเนื้อหา โควิค-19

รูปประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หน่อยที่ 1 เข้าสู้บทเรียน

 หน่วยที่ 1 1. เข้าสู้บทเรียน    1.1 คู่มือโปรแกรม          - วิดีโอช่วยสอน 1     1.2 การวิธีการสมัคร   www.animaker.com           ตัวอย่างเ...